مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
 

 نقش مشاور دبيرستان بر محور خدمات زير استوار است:

 الف) مشاوره فردی با دانش‌آموزان

 ب) اجرا و تفسير نتايج آزمون‌‌‌هاي استاندارد استعدادیابی دانش آموزان

ج) فعاليت‌‌‌هاي مشاوره گروهی

 د) مشورت با معلمان و ساير كاركنان مدرسه ، والدين ، و گروه‌‌‌‌‌هاي دانش‌آموزان

 و) ارائه خدمات و اطلاعات مربوط به طرح‌‌‌ريزي شغلي

ه) راهنمائي درباره تحصيلات دانشگاهي