معرفی واحد آموزشی راهنمایی فدک
 
 
 مقطع راهنمایی (دبیرستان متوسطه اول)

     
این واحد آموزشی از سال 76 مشغول ارائه خدمات آموزشی و تربیتی می باشد. این واحد در فضای آموزشی استیجاری واقع شده و در این سالها، منشأ خدمات و موقعیت های چشمگیری بوده است. 
واحد راهنمائی اولین واحد تأسیس این مؤسسه می باشد و با توجه به استقبالی که اولیا محترم از این واحد داشته اند و تشویقی که از سوی اولیاء محترم دانش آموزان و مسئولین محترم اداره ابراز شده است و تقاضایی که از مؤسسین برای توسعه واحد نموده اند این امر مؤسسین را علاقمند به توسعه نموده و منجر به تأسیس واحد آمادگی و دبستان و متعاقب آن تأسیس دبیرستان و پیش دانشگاهی گردیده است.

در این واحد نیز همواره سعی گردید اولاً پذیرش دانش آموزان ورودی با استفاده از آزمون و مصاحبه صورت گیرد. همچنین از ضوابط این واحد رعایت حجاب برتر می باشد.

در انتخاب کادر آموزشی و اداری نیز ، سعی بسیار در بکار گیری از دبیران خوشنام و مجرب گردیده است و بهمین جهت از نظرآموزشی و تربیتی مدرسه در سطح منطقه همواره از مدارس موفق و بنام منطقه بوده است.
 

 

شمه ای از فعالیت های آموزشی مدرسه راهنمایی

                          
       - برگزاری جلسات ماهانه شورای معلمین و ارائه طرح های خلاق 2 نفر از همکاران

       - برگزاری دوره ی 15 روزه طرح محک با برنامه ریزی دقیق

       - ارائه طرح درسی همکاران بصورت ماهانه

       - هر کدام از همکاران دارای دفتر ثبت فعالیت های تصویری در کلاس درس هستند.  

       - ثبت فعالیت ها و رفتارهای دانش آموزان در دفتر انضباطی

       - استفاده از کارت های تشویق دانش آموزان توسط همکاران

       - ثبت فعالیتهای کلاسی در دفاتر کلاسی همکاران

       - حضور مدیریت مدرسه در کلاسها و بازدید و نظارت از نزدیک بر نحوه کار همکاران.

 

 

 

 

 

شمه ای از فعالیت های تربیتی مدرسه


       - اجرای اردوهای دانش آموزی در طول سالتحصیلی با هدف افزایش بنیۀ علمی ، اجتماعی و فرهنگی وایجاد روحیه با نشاط

       - تشکیل کلاسهای سرود و نمایش با حضور مربی

       - برگزاری جلسات بحث آزاد با موضوعات گوناگون در مدرسه

       - شرکت فعال دانش آموزان در کلاسهای فرهنگی

       - برگزاری جلسات بسیج دانش آموزی و حضور دانش آموزان در مسابقات

       - تحلیل ماهانه دانش آموزان در زمینه های علمی و دادن هدایایی به آنها

       - برگزاری مراسمها و مناسبت ها به صورت جشن مفصل با حضور و کمک دانش آموزان

       - شرکت در مسابقات فرهنگی و مذهبی منطقه و تحلیل از رتبه های برتر   

       - اجرای مسابقات ورزشی در سطح مدرسه و تجلیل از آنها

       - برگزاری نماز جماعت و اهداء کارت نماز و تشویق دانش آموزان در این رابطه.

 

 

 

 

 اشاره به بعضی از موفقیتهای مدرسه  

  کسب مقام اول سرود همگانی در استان در سال 84

      -کسب مقام اول سرود منطقه در سالهای 83، 84، 85

      کسب مقام اول مسابقات احکام و نهج البلاغه در سال 85-84

       کسب مقام اول مسابقه طراحی در مدرسه سال 84 

      کسب مقام اول مسابقات رنگ و روغن در سال 87- 86 در منطقه