مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
 
     
آیین نامه انضباطی
 


دانش آموز عزيز:

دستان گرمت را مي فشاريم و مجموعه اي از لحظات شيرين و آكنده از موفقيت را در طول سال تحصيلي جديد براي تو آرزومنديم ، پس جهت رسيدن به يك تفاهم دائمي ، انتظارات مجتمع اين است:

1-     رعايت اصول كلي ر يكسان و ساده پوشي دانش آموزان الزامي است.

2-     مسئولين مدرسه انتظار دارند كه اولياي محترم شئونات اسلامي را رعايت نمايند تا مانع از ورود آنها نشوند.

3-     دانش آموز موظف است هنگام ورود به مدرسه از آوردن وسايل غير مجاز ، انواع وسايل بازرسي و اشياء قيمتي بپرهيزد.

4-     كليه اطلاعيه ها ، فرمها و نامه هاي ارسالي كه از طرف مسئولين مدرسه طي سال تحصيلي به دفعات تقديم اولياء مي شود، مي بايست بعد از رويت و امضاء بلافاصله به مدرسه عودت داده شود. عدم رعايت اين نكته نقض ضوابط مجتمع مي باشد.

5-     هرگاه رفتار انضباطي و پيشرفت درسي دانش آموزي با مقررات تربيت و آموزشي مجتمع منطبق نباشد مسئولين مجازند به مفاد آيين نامه انضباطي اخطار (شفاهي كتبي) ، اخراج موقت ، اخراج دائم ، عمل نمايند.

6-      ثبت نام دانش آموزان در هر يك از پايه اي آموزشي هيچ گونه تعهدي براي مدرسه نسبت به ثبت نام وي در پايه هاي آتي ايجاد نمي كند.

مواردي كه موجب كسر از نمره انضباط خواهد شد:

   نارضايتي دبير از دانش آموز

ا  خراج دانش آموز

  غيبت و تاخير : الف  - هر غيبت يا تاخير غير موجه    ب-  چهار غيبت يا تاخير حتي موجه

  تقلب در آزمون

  ايجاد بي نظمي در مراسم صبحگاهي دعا اعياد عزاداري ها

  ايجاد بي نظمي  در اردو ها يا بازديد ها

  برخورد ناشايست : الف برخورد اشتباه و توهين آميز با اوليا ء و مربيان مدرسه

ب- برخورد اشتباه و توهين آميز و حرف هاي ناشايست با ديگر دانش آموزان

  آوردن وسايل غير مجاز به مدرسه ( كتاب نوار فيلم- عكس موبايل و ...)

  دست بردن به صورت و آرايش صورت

  خسارت رساندن به اموال دبيرستان يا ديگر دانش آموزان

  آوردن و مصرف تنقلات مثل تخمه ،آدامس و .... در مدرسه ممنوع است.

توجه:

همراه داشتن گوشي موبايل در محيط آموزشي ممنوع بوده و در صورت مشاهده از دانش آموزان تحويل گرفته شده و طبق مقررات با آن برخورد خواهد شد . در موارد ضروري دانش آموز موظف است گوشي خود را در ابتداي ورود به مدرسه تحويل معاون  مدرسه داده و هنگام خروج تحويل بگيرد.