مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
به گروه مشاوره فدک خوش آمدید
 

 

به نام آنکــه هسـتـی از او طعــم گـرفـت

من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه

ذره ای بودم ومهر تومرا بالا برد

عمر حتی اگر تو متوجه نباشی خواهد گذشت هوش باشی یا بی هوش یا مد هوش پس بکوش تا هشیار باشی واین فرصت مغتنم را از دست ندهی.

خدایا!آرامشی به من عطا کن تا بپذیرم آنچه را نمی توان تغییر دهم شجاعتی به من ده تا چیزهایی را که می توانم تغییر دهم وخردی ده که تفاوت میان این دو را تشخیص دهد.

صبورانه در انتظار خداوند می مانم وبه او توکل می کنم.دوست عزیز:

مدرسه،فرصت بزرگ فهمیده است که درآن ،روح قد می کشد وبزرگ می شود ،اصلا پی بردن به معنای زندگی،راز زیستن وقانون حیات،زیر سقف مدرسه به دست می آید.

بنای محبوب آن همیشه آباد...

به خاطربسپار:ماهم در مجتمع آموزشی فدک به منظور رسیدن سریعتر شما به اهدافتان،تمام تلاش خودرا برای اینکه بهترین محیط آموزشی را بدون تنش برای شما ایجاد کنیم،برنامه ریزی کرده ایم،

باشد که با اراده ی پولادینت خانواده فدک را همواره مفتخر وسرافراز نمایی ،بقول فرزانه ای:"این تمام چیزی است که میتوانستیم،نه تمام چیزی که میخواستیم".

با آرزوی روزهای پر ثمر برای شما.