مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
 
     
اهداف و برنامه ها
 

 

گزينش و ثبت نام

 

مجتمع آموزشي دخترانه غير انتفاعي   فـــدك

از طريق آزمون ورودي و مصاحبه ، دانش آموزان را در كليه مقاطع ثبت نام مي كند.

اخذ بالاترين نمره انضباط و معدل حداقل 18 از جمله شرايط لازم براي ثبت نام مي باشد.

گزينش در مركز پيش دانشگاهي

تلاش همراه با آرامش راه موفقيت پايدار را هموار مي كند.

مهمترين واحد مجتمع غير انتفاعي مقطع پيش دانشگاهي میباشد چرا كه اين مقطع دروازه اي است به سوي آينده روشن  و درخشان دانش آموزان و اين عزيزان شاهد نتيجه زحمات خود خواهند بود.

سعي مديريت و كاركنان و كادر آموزشي مجتمع بر اين است كه با تكيه بر تجارب گذشته برنامه منظمي را برای دانش آموزان داشته باشند.

 

اهداف

*ارائه آموزش با کارایی واثر بخشی مناسب با تکیه برروشهای نو وبهره مندی از فناوریهای جدید

*ایجادشناخت واهتمام به امور دینی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی با تاکید براین امور وبرگزاری مراسم وسخنرانی ها ونشست با بزرگان این امر

*ارتقاء سطح بهداشت روانی وجسمی بر خصلتهای فردی دانش آموزان

*آموزش مهارتهای زندگی وترویج دیدگاه مدرسه ی زندگی

*آموزش مهارتهای فنی وحرفه ای با برگزاری نمایشگاههاوبازدیدهای علمی وعملی وگسترش پیوندخانه ومدرسه وپشتیبانی آموزشی وپرورشی ازدانش اموزان

*دارابودن سازمان علمی،پویا وفعال با تکیه برمشارکت جویی همه افرادسازمان برای اجرای برنامه های آموزشی واهداف مجتمع وایجاد ارتباط موثرمدرسه بامراکزعلمی-صنعتی وبازارکار

*حفظ ونگهداری فارغ التحصیلان بوسیله هدایت ومشاوره آنها

*به کارگیری روشهای اثربخش درپیشرفت تحصیلی

به کارگیری مدیریت زمان ومکان واستفاده بهینه از منابع انسانی

 

 

 

استراتژی

*آموزش مشارکتی(خانواده،دانش آموزان ودبیران)

*اثربخش کردن آموزش(ازنظرمحتوا وزمان بندی)

*پژوهش مدار کردن آموزش

*افزایش استفاده ازتکنولوژی آموزشی

*به کارگیری آموزش الکترونیکی

*تخصصی کردن آموزش دروس

*متناسب کردن آموزش با سطوح افراد

*تقویت انگیزش برای فراگیری جنبه های مختلف آموزشی

*گزینش وآموزش تخصصی معلمان

*هماهنگی ارکان مختلف درآموزش(درسطح مجتمع)

*ایجادوبه کارگیری بانکهای مختلف علمی

*آماده سازی دانش آموزان برای شرکت درآزمونهای ویژه(کنکور و...)

 

برنامه های آموزشی

*تنظیم وارائه تقویم اجرایی به دانش آموزان-دبیران وشورای مجتمع

*تغییر ساعات آموزشی با توجه به اهداف آموزشی

*طرح کلاسهای حل تمرین ومباحثه وتشکیل کلاسهای کار گروهی

*تلاش در جهت آشنانمودن دانش آموزان با معارف دینی واقبال به مذهب گرایی وحسن رفتاراجتماعی

*پژوهش مدارکردن واستفاده ازروشهای خلاق درآموزش دروس عمومی واختصاصی ازطریق جذب دبیران متناسب بااهداف آموزشی

*تلاش درجهت ارتقاء کیفیت آموزشی بابهره جستن از همکار کادراجرایی متعهد ومجرب  مساعدت اساتید فرهیخته ومومن وهمیاری اولیاء دلسوز وکاردان

*طراحی آموزشی وتنظیم طرح درس درگروههای آموزشی وطراحی آزمونهای استاندارددر گروههای اموزشی

*طراحی فرم های گزارش عملکرد درسی دانش آموزان به منظورارائه کارنامه کیفی علمی

*طراحی فرم های گزارش عملکرد اخلاقی دانش آموزان

*برگزاری اردوهای علمی-تفریحی جهت آشنایی دانش اموزان با ابعاد مختلف فعالیتهای علمی آموزشی جهت بازدهی بیشتر

*برگزاری کلاسهای دارالقران،سرود وتئاتربه منظورتقویت بعد فرهنگی

*تشکیل جلسات ماهانه دپارتمان به منظور اطلاع رسانی وتبادل نظر درباره شاخصهای آموزشی با گروههای آموزشی ودبیران

*تجهیزآزمایشگاه های فیزیک وشیمی وانجام آزمایشهای علمی درراستای ارتقاء کیفیت آموخته های تئوری

*تشکیل کلاسهای دانش افزایی جهت ارتقاء سطح علمی دانش آموزان دردو مرحله(قبل وبعدازامتحانات نیم سال اول)

*برگزاری جلسات منظم انجمن اولیاء ومربیان برای همفکری خانه ومدرسه در خصوص امورپرورشی،اخلاقی وتحصیلی دانش آموزان جهت رفع مشکلات احتمالی وارائه پیام های آموزشی ماهانه به دبیران،دانش آموزان واولیاء

*تشکیل شورای اجرائی آموزشی دبیرستان وپیگیری فعالیتهای آموزشی با مشاورین تحصیلی

*ارائه سه گزارش به شورای آموزشی پایان نیم سال اول،پایان نیم سال دوم وپایان تابستان

*تشکیل کلاسهای آموزشی خانواده باحضور اساتید فن به منظور دانش افزایی اولیای محترم وپاسخگویی به سوالات انها