مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
 
  پند هایی از بوستان قرآن و عترت  


دختر خوبم با هم از بوستان قرآن و عترت پند بگیریم .
از این پس هر هفته یک پند از قرآن در این قسمت قرار می گیرد:

پند هفته اول:
                
  نیکی به پدر و مادر