مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
برنامه اردوها و بازدید های سال تحصیلی 94-95
 
 

 

اردوها وبازدیدهای سال تحصیلی 95-94


سه شنبه:94/4/30 پل طبیعت –پارک آب وآتش

سه شنبه:94/5/6پارک ارم 1 و2 وقایق سواری

سه شنبه94/13/5 اردوگاه شهید حسنی –کرج

سه شنبه:94/5/27

سه شنبه:94/6/3اردوگاه شهید باهنر-پارک جمشیدیه

سه شنبه:94/7/21 باغ موزه دفاع مقدس

برنامه اردوهای ماهانه پایه ای دانش آموزان متعاقبا اعلام خواهدشد.
 
     
 
     
اردو و بازدیدهای دبیرستان