مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
اخبار
 
 
     
 
     
 

جهت مطالعه رشته های دانشگاهی مرتبط با هر رشته بر روی آن کلیک نمایید.  

 

 
     
 
     
پیام های مشاورره
 
 
 
     
 
     
پیام های مشاوره ای
 
 
 
     
 
 
     
اطلاعیه
 
🔴 اطلاعیه سازمان سنجش❗️
✅ اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درباره ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در ازمون سراسري سال 1396 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1396 مي رساند: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شوراي اسلامي، و براساس مصوبه هفتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 95/8/9 ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1396  همانند آزمون سراسري سال 1395 به صورت زير مي‌باشد:
الف- آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك‌ يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره‌كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
ب- داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 به بعد اخذ كرده‌اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق‌تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره‌كل نهايي آنان لحاظ مي‌شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد.
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
 
     
 
     
یک لحظه درنگ
 
ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ MIT آمریکا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ شدند،ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :" كاري ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻡ " ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻔﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ" ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪﺗﺎ ﺍﺛﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ !
ﻧﺘﯿﺠﻪ : ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻼﻡ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻫﻔﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﮐﻼﻡ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗوﯾﺘﺮﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ " ﻭﺍﮔﻮﯾﻪ " ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؛ ﻭﺍﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺩ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﺍﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿد.
" ﺷﻤﺎ مي توانيد بهترين باشيد، ﺷﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ"
گردآوری از سرکار خانم فرج
 
     
 
     
 
 
 
     
 
     
پیام مشاوره
 
 
 
     
 
     
برای قبولی در رشته دلخواهتان باید از 10 سوال به چند سوال پاسخ دهید ؟
 
 
     
 
     
تعریف اضطراب امتحان         
 
اضطراب امتحان عبارت است از ترس ، دلهره و نگرانی که معمولاً افراد در مواجهه با موقعیتی به نام امتحان با آن روبرو می شوند.
 
     
 
     
نشانه هاي اضطراب سازنده
 
۱ـ دانش آموز علاوه بر نشان دادن حساسيت مناسب به درس، روند زندگي معمولي خويش را ادامه مي دهد. مثل: خوردن، خوابيدن و حرف زدن با خانواده.

۲ـ دانش آموز هنگام مطالعه نوعي از هيجان مثبت دارد.

۳ـ بيشترين وقت خود را براي خواندن درس صرف مي كند نه همه وقت خويش را.
۴ـ با آرامش و اطمينان بيشتري مطالعه مي كند.
۵ ـ عوامل محيطي تاثير كمتري بر او دارند.
۶ـ آنچه را كه مطالعه مي كند به راحتي مي تواند در ذهنش نگه دارد و يا به حافظه بسپارد.

 
 
     
 
     
نشانه هاي اضطراب مشكل آفرين
 
۱ـ بدون اطمينان درس مي خواند.

۲ـ در موقع خواندن درس، به نتيجه امتحان بيشتر فكر مي كند تا به يادگيري.

۳ـ مشغوليت ذهني بخش وسيعي از ذهن و سيستم ......ادامه مطالب
 
     
 
     
علل وجود اضطراب امتحان
 
۱ـ كمال گرايي يا ايده آل بودن (شخص دوست دارد هميشه جزو برترين ها باشد.)
۲ـ نداشتن آمادگي قبلي (شخص به خاطر مطالعه ناكافي و يا برنامه ريزي منظم يا ضعف بنيه علمي دچار اضطراب مي شود.)
3ـ ترس از دست دادن موقعيت خويش در خانواده
۴ـ فشار بيش از حد والدين (تذكرات مكرر والدين براي مطالعه بيشتر فرزند، او را دچار اضطراب مي كند.)
۵ـ والدين مضطرب (گاهي اوقات والدين مستقيماً چيزي درباره اضطراب امتحان نمي گويند، اما خودشان در زندگي مضطربند. فرزند اضطراب والدين را دروني كرده و روي مسئوليت اصلي خويش يعني درس خواندن متمركز مي كند.)
۶ ـ رقابت (دانش آموزي كه در كلاس يا بين اقوام و دوستان خود، نوعي احساس رقابت با آنان دارد
7 ـ مقايسه كردن (والديني كه فرزند خويش را با ديگران مقايسه مي كنند و يا تاكيد بر موفقيت ديگران و ضعف فرزند خويش دارند.)
8ـ وعده نامناسب دادن (والديني كه پاداش يا امكان مناسبي را به شرط كسب نمرات برتر (بيست) به فرزند خويش مي دهند، 
 
     
 
     
وظايف خانواده براي كاهش اضطراب
 

1 ـ محیط خانواده و جو عاطفی حاکم بر آن باید دور از تنشهای عاطفی و مشاجره باشد.
2 ـ سعی شود در ایام امتحانات , رفت وآمد و میهمانی های خانوادگی تعطیل یا محدود گردد....ادامه مطالب

 
     
 
     
توصیه های ایام امتحانات برای دانش آموزان
 

 -1با توکل به خدا ، آرامش و اعتماد به نفس و پشتکار و برنامه ریزی را بخاطر بسپارید.
2-ایجاد تصویر مثبت از امتحانات زیرا امتحان جزء لاینفک زندگی ماست .... ادامه مطالب

 
     
 
     
پیام های مشاوره ای     
 

*با روحيه و با انگيزه باشید.

*نگران كم كاري تابستان نباشيد.

*توجه به ميزان ساعات مطالعه خود داشته باشید.

*تعادل بين دروس پيش و پايه را در برنامه ی خود درنظر بگیرید.

*نگاه درستی به كنكورهاي آزمايشي و آزمونکهای مدرسه داشته باشید.
*در اجرای برنامه ی درسی مشاورنظم داشته باشيد.
*وضعيت جسمي خود را در نظر بگيريد.
*بخاطر بسپارید که نااميدي، دشمن يادگيري است.
*روزهای باقیمانده از پاييز را دريابيد .

 

 
 
     
 
     
اردوی تابستانی بچه های پیش
 
 
     
 
     
توصیه مشاور :
 

نمره منفی و تاثیر در پاسخ های نادرست در تست زنی

تاکنون بارها از طرف دوستان، والدین، معلمان و … به شما توصیه شده که: «توی کنکور اگر جواب سوالی را بلد نیستی، شانسی جواب نده».....ادامه مطالب

 
     
 
     
آرشیو مطالب