چاپ خبر
دبیرستان دخترانه فدک شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
96/2/9
به نام خدا
رياضي ادامه تدريس 
علوم امتحان كلاسي
فارسيامتحان كلاسي
انتهای پیام/.