چاپ خبر
دبیرستان دخترانه فدک دوشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
تلقين سازنده

تلقینِ سازنده، نیروی شگفت انگیزی دارد. یادتان باشد تلقین فی نفسه قدرتی ندارد مگر اینکه ما قبولش کنیم

انواع تلقین :

تلقین کلامی  -  تلقین فکری -  تلقین شنیداری -   تلقین دیداری  - تلقین نوشتاری     

 یاد آوری می نماییم که جملات تلقینی باید مثبت و کوتاه باشد و از قبل آماده و در دسترس قرار گرفته باشند، توجه کنید که برای تاثیر گزاری بیشتر این جملات را بسیار جدی و محکم و با باوری عمیق در ذهن خود تکرار کنید و یا بر زبان جاری سازید. جملات تلقینی زیر برای رسیدن به تمرکز خوب و تقویت حافظه پیشنهاد میگردد. (البته بسیار بهتر است تلقینات در حالت آرامش ودر محيطي آرام  انجام گیرد)

.  من همواره از هوش، شهامت و ذکاوت سرشارم .
 من به فرایند زندگی اعتماد دارم و ایمن هستم. .
.
 من خودم را دوست دارم و تایید میکنم .
.
 من از آرامش الهی سر شارم .
.
 من دارای حافظه عالی و قدرتمند هستم .
.
 تمرکز من فوق العاده است .
.
 من با عشق و علاقه مطالعه میکنم .
.
 من با محبت به خودم توازن می بخشم .
 .
خواندن و مطالعه کردن به من احساس آرامش میدهد .
.
 من خوب و راحت مطالعه میکنم و خوب و راحت یاد میگیرم .
 من در جلسه امتحان بخوبی مطالب را از ذهنم به برگه امتحان منتقل میکنم. .
.
من از درس خواندن و امتحان دادن لذت می برم .
 من نسبت به خود صادق هستم، من مسئول پیشرفت خودم هستم. .

                                                                                                                      

                                                                                                                                
       واحد مشاوره راهنمايي فدك    
انتهای پیام/.